සවන් දෙන්න,
බැක් ටු ද බයිබල් / ජීවිතාලෝකය විසින් ගෙනෙන, දිනපතා දිවියට දිරිදෙන – දිරි ධාරා, සිංහල වෙබ් රේඩියෝ නාලිකාව, දවසේ පැය විසි හතර පුරාම සවන් දිය හැකිය.

දිනපතා ජීවිතයට අවශ්‍ය ධෛර්යය, ප්‍රීති ප්‍රබෝධය උදෙසා,

සංගීතය, ගීත, දිනපතා ජීවිතයට දිරිදෙන සිතුවිලි, නට්‍යය, යාච්ඤාවන් සහ බයිබලය කියවීම් මෙම නාලිකාව ඔස්සේ සවන් දිය හැකිය.